Triedený zber odpadu z rodinných domov – harmonogram

VRECOVÝ ZBERPONDELOK v NEPÁRNOM týždni (prvý odvoz je 13.9.2021, 35. týždeň, Rača, papier aj plasty)

Info:

https://www.olo.sk/arte-content/uploads/2021/07/Zmena_zberu_triedeneho_zberu_2021_zmena_jesen_1-2_compressed-1.pdf


BIOODPADSTREDA v NEPÁRNOM týždni (Odvoz sa vykonáva v termíne od 1. 3. 2022 do 30. 11. 2022, prvý krát v stredu 2.3.2022, posledný krát v roku 2022 – 23.11.2022)


KOMUNÁLNY ODPADPONDELOK v PÁRNOM týždni (v prípade týždňového odvozu – každý pondelok)