Problém Východnej aleje

Najväčší problém Východnej aleje je vlastnícky nevysporiadaná cesta a nedobudované trvalé vjazdy zo Sklabinskej.

Maslo na hlave majú developeri. Nech sa páči, krátke vysvetlenie:

Dňa 10.4.2019 sme sa viacerí zúčasnili v Obecnom dome Rača jednania starostu obce s občanmi a developermi na Východnej aleji – Východné, Rača (p. Kaliarik CEROS a p. Janík ATOPS).

Z diskusie so zástupcami developerov ATOPS a CEROS vyplynulo, že ani jeden z nich nemá záujem o dobudovanie riadnych vjazdov na Východnú alej zo Sklabinskej ulice. A to aj napriek tomu, že tieto boli podmienkou začatia výstavby Východnej aleje.

Ďalšou výhradnou podmienkou pre začatie výstavby bolo po dobudovaní Východnej aleje uzatvorenie dočasného vjazdu na Východnú ulicu.

Download Urbanistickej štúdie.

Zdá sa, že developeri zabudli na akékoľvek dohody a podmienky, ktoré prisľúbili zrealizovať pred začiatkom výstavby na Východnej aleji.

Pán Kaliarik sa vzdáva akejkoľvek zodpovednosti za dobudovanie vjazdov, pretože on už má nehnuteľnosti na Východnej aleji predané. Naviac práve CEROS bol objednávateľ štúdií a zaviazal sa ako developer dobudovať riadne vjazdy zo Sklabinskej a uzavrieť dočasný vjazd na Východnú ulicu.

Pán Janík hľadá spôsob, ako sa jednoducho dostať k pozemkom pána Kaliarika tak, aby mohol predať rozostavané nehnuteľnosti, ku ktorým teraz bez dobudovania riadnych vjazdov nemá prístup. Snaží sa  presviedčať ľudí z Východnej aleje, že ako jeden vlastník dokáže lepšie odovzdať obci do správy nateraz rozostavanú ulicu Východná alej. Je to pre neho najlacnejšie možné riešenie ako predať nehnuteľnosti a deklarovať majetkoprávny vzťah k ceste. Keď svoje nehnuteľnosti predá, môže nastať čokoľvek.

Denne sme priamymi svedkami neustále sa opakujúcich dopravných kolíznych situácií najmä v ranných hodinách, kedy je frekvencia prechádzajúcich áut a kamionov obrovská – a to pri dočasnom vjazde na Východnú alej. Je tam rušná hlavná cesta (Dopravná), tiež vjazd/výjazd vozidiel priamo do križovatky zo dvora 7, 7A, 7B, vjazd/výjazd z Východnej aleje (teraz cca. 40 rodinných jednotiek rozširujúcich sa na cca. 60 rodinných jednotiek) a cesta Východná – pokračovanie ulice. Tiež je tam cesta k parkovisku pred Impulzom. Neďaleko je prechod pre chodcov a výjaz z parkoviska panelákov na Dopravnej.

Je len otázka času, kedy sa v tomto mieste udeje nehoda s vážnymi následkami.

A nech nám ako podlad slúži Urbanistická štúdia, ktorú si v roku 2009 nechala spracovať spoločnosť CEROS.

Ešte jedna poznámka na záver: Obec ani Magistrát nikdy neprevezme Východnú alej, pretože tým by sa zaviazala dobudovať to, čo mali vybudovať developeri (trvalé vjazdy).